Kommunikationsakuten

En underhållande workshop i konsten att se och lösa konflikter.

En interagerande workshop där vi spelar och tar om konfliktscener och där ”publiken” sedan får vara delaktiga i att dissikera och analysera vad som egentligen händer. Vi ger verktyg för hur man bättre ska kunna se och möta olika härskar- och manipulationsstrategier.

Vi arbetar med:

  • att synliggöra konflikter
  • att visa på olika konfliktstrategier
  • exempel på hur man kan lösa upp konfliktknutar
  • att visa hur man accelererar kring strategier för positiv kommunikation
  • att ge medvetenhet kring strategier för positiv kommunikation

 

Kursen leds av Eva Ekengren och Renée Jonsson
Kan bokas våren 2014
Vi kommer till er arbetsplats!